Projecten Kiwanuka

De belangrijkste activiteit van de Stichting Kiwanuka is een beurzenprogramma waarmee jaarlijks de beste meisjes kunnen doorstromen naar een middelbare school. Dankzij de ondersteuning van de stichting Kiwanuka volgen per 1 februari 2022 49 meisjes na hun basisschool in Villa Maria een opleiding. Inmiddels hebben 42 meisjes een beroepsopleiding als verpleegkundige, onderwijzeres, of hotel manager/catering afgerond, en één meisje heeft een universitaire bachelor behaald.

Schoolgeld in Oeganda

In Oeganda zijn middelbare scholen in de regel kostscholen waarvan het jaarlijks schoolgeld € 600 á € 700 per kind bedraagt. Bij een universitaire opleiding kan dit oplopen tot € 1000 per student. De Stichting Kiwanuka streeft ernaar personen of organisaties te vinden die bereid zijn één kind in staat te stellen om een middelbare school en een vervolgopleiding te doorlopen. De meisjes worden gedurende deze schoolopleiding begeleid door een van de onderwijzers van de lagere school. Vanaf 2005 is op deze wijze de eerste beursstudent van Kiwanuka, Wanyana Prossy, ondersteund tijdens haar middelbare en universitaire vervolgopleiding. Ze werkt sinds 2015 als lerares “voedsel en voeding” op een middelbare school in Oeganda.

Beter onderwijs

Vanaf de oprichting heeft de Stichting Kiwanuka er voor gezorgd dat de school meer mogelijkheden heeft om goed onderwijs te geven. Zo zijn schoolbankjes en schrijfmateriaal aangeschaft, zijn er voldoende schoolboeken, zijn het koor en dansgroep voorzien van kostuums. Verder werden er muziekinstrumenten aangeschaft, op het schoolplein speeltoestellen geplaatst en genieten de kinderen van de hoogste klassen jaarlijks van een schooluitstapje waardoor ze hun eigen, mooie Oeganda beter leren kennen. Ook is er een kleine bibliotheek ingericht in een van de schoolgebouwen, en is iedere klas voorzien van een boekenkast vol boeken.

Schoolgebouwen

De afgelopen jaren zijn alle schoolgebouwen geleidelijk aan opgeknapt. De lekkende daken zijn vernieuwd (een aantal klaslokalen waren in de regenperiode onbruikbaar). De vloeren in de klaslokalen zijn gerepareerd, raamkozijnen en deuren zijn vervangen en van verf voorzien, op de muren is stucwerk aangebracht.

Kortom de Sint Cecilia School in Villa Maria heeft dankzij de ondersteuning door de Stichting Kiwanuka een degelijke en enthousiasmerende uitstraling gekregen. “Onze gebouwen schijnen zoals de zon”.

Een extra schoolgebouw gerealiseerd

Mede door de steun van Kiwanuka is het aantal leerlingen van de Sint Ceciliaschool in Villa Maria de laatste jaren fors gestegen. Steeds meer ouders zien in dat het belangrijk is om hun kinderen, en niet alleen hun zonen maar ook hun dochters, naar school te sturen. Op basis van het aantal leerlingen had de school de beschikking over meer onderwijzers dan klaslokalen. Vooral in de laagste klassen waren er zoveel kinderen dat de onderwijzer (of twee onderwijzers in één lokaal) voor een klas van wel 80 kinderen stond. Kiwanuka heeft dit probleem kleiner gemaakt door een nieuwbouwproject waardoor de school in 2020 met drie klaslokalen is uitgebreid. Dit project werd vooral mogelijk gemaakt door steun van de Stichting Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) en de Elisabeth Strouven Stichting.

Een watertank gebouwd

Na de realisatie van het nieuwe schoolgebouw is er ook een grote ondergrondse waterput gebouwd. Door langere droge seizoenen en heftigere moessonregens, was er meer capaciteit nodig om water op te vangen. Mede door een legaat van dhr. Alexander Schmetz en een bijdrage van het mannenkoor Lauwerkrans heeft Kiwanuka deze ondergrondse wateropvang kunnen laten bouwen.

Stichting Kiwanuka: Hondstraat 8a, 6211 HX Maastricht
T: +31(0) 43 - 32 12 995, E: info@kiwanuka.nl